De echte revolutie is de evolutie van ons bewustzijn
25 juni 2020 

De echte revolutie is de evolutie van ons bewustzijn

Er is veel verdeeldheid. Wat mist in deze stofwolk van onenigheid is het gesprek over dat wij mensen zelf onze werkelijkheid creëren. Hoe we die creatie-kracht kunnen aanwenden om de samenleving te manifesteren waar we naar verlangen. Verdeeld zijn haalt ons weg bij die kracht. Wil je echt oplossingen? Lees dan hier hoe je zelf direct positief bijdraagt aan de veranderingen die nodig zijn. Wat daarvoor nodig is en waar je van weg moet blijven.

Observeren, niet absorberen

Als je dagelijks regelmatig op social media bent zul je merken dat dit je gemoedstoestand behoorlijk beïnvloedt. Gevoelens van frustratie, ongeloof, boosheid en verbijstering maken plaats voor blijdschap, opluchting, inspiratie en verbinding. Heen en weer geschud worden tussen hoop en vrees maakt je aandacht diffuus en versplinterd. Het maakt je stuurloos. En dat is nou precies wat er NIET nodig is. Wat nu nodig is, is observeren zonder alles te absorberen. Dit is waarom.

Jouw bewustzijn en waar jij het mee vult creëert de werkelijkheid

Wij mensen creëren de werkelijkheid door waar we onze aandacht op richten. Dit wordt al eeuwen door verschillende wijsheid-tradities en haar profeten onderwezen. Inmiddels is dit al een tijdje geen geloofskwestie meer. Onderzoekers van het CERN in Zwitserland hebben in 2012 het God-deeltje ontdekt; het deeltje wat elk ander deeltje haar massa geeft. Deze deeltjes vormen een alomvattend energieveld. Dit veld verbindt alles en iedereen met elkaar. Alles wat bestaat, is ervan gemaakt. Dit veld bevat de energetische component van elk potentieel; alle mogelijkheden. William Blake noemt deze mogelijkheden ‘already made states’. Daarmee bedoelt hij, dat elke mogelijkheid, elk plot, elk drama er al is, als mogelijkheid in het kwantumveld. Menselijk bewustzijn is een uitloper van dit veld. Ons bewustzijn, gevuld met intentie, verwachting, overtuiging en emotie trekt als het ware mogelijkheden uit dit veld van oneindige potentie naar beneden en manifesteert het als fysieke werkelijkheid. Wil je hier meer van weten? Bekijk The Divine Matrix van Gregg Braden op Gaia of lees het boek met gelijknamige titel.

Meesterschap over je geest om een samenleving te creëren waar we naar verlangen

Dat waar jij je aandacht op richt, wat je gelooft, wat je verwacht en hoe je je voelt creëert dus de werkelijkheid waarin je leeft. Dit werkt zo op individueel en collectief niveau. Daarom is het nodig dat wij in ons meesterschap stappen; meesterschap over onze gedachten en emoties. Het is nu, meer dan ooit nodig dat we zelf aan het stuur staan en een samenleving laten ontstaan waar we naar verlangen. Wetenschap en mystiek zijn het namelijk over één ding eens: wij mensen scheppen werelden door de kracht van ons bewustzijn. Waar we ons op richten wordt werkelijkheid.

De vraag is daarom niet: wat is waar? De vraag is: wat WIL je dat waar wordt?

Als we bovenstaande doortrekken naar de huidige situatie dan betekent het dat elk verlangen er hier en nu al is in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden:
  • De samenleving gebaseerd op verbinding, liefde, gelijkwaardigheid en overvloed voor iedereen is er al;
  • Machtsmisbruik, onderdrukking en invloedrijke mensen die uit zijn op overheersing zijn er al;
  • De mens in balans met de natuur is er al.
De vraag is daarom niet: wat is waar. We moeten ons de vraag stellen: wat willen we dat waar is en daar collectief voor kiezen.

In het kwantumveld is elke mogelijkheid aanwezig

Dit verklaart ook waarom verschillende mensen in een totaal ander universum lijken te wonen. De één gelooft heilig in het beleid van de overheid en ziet daar alle bewijs voor. De ander ziet onze democratische rechtstaat in duigen vallen en ziet daar alle bewijs voor. In het Higgs-field/kwantumveld is alles er al, tegelijkertijd, hier en nu. De vraag is dus niet: wat is waar? Maar wat wil je dat onze werkelijkheid wordt? In plaats van verdeeld te zijn over wat we waarnemen en voor waar aannemen, kunnen we ons beter gaan bezighouden met welke versie van de werkelijkheid we met z'n allen WILLEN en deze creëren. Hoe dit werkt vertel ik zo maar eerst dit.

Waarom weten de meeste mensen dit niet? Is dit de vroegste vorm van censuur?

Als deze wijsheid al eeuwenlang bestaat, en sinds kort zelfs wetenschappelijk is bewezen, waarom weten de meeste mensen dit dan niet? Waarom wordt hier zelfs lacherig over gedaan, alsof het allemaal zweverige onzin is? Waarom leren we dit niet op school?! Het was 325 na Christus toen keizer Constantijn tijdens een bijeenkomst met de belangrijkste bisschoppen een overleg had. Tijdens dit overleg is besloten welke boeken tot de bijbel zouden gaan behoren en welke weggelaten moesten worden. Veertig boeken werden geschrapt waaronder het boek van Thomas. In dit boek omschrijft Thomas hoe we de scheppende kracht van ons bewustzijn benutten om de wereld te creëren die we verlangen. Wilde de keizer en de kerk niet dat deze informatie bij het volk terecht zou komen omdat ze dan geen invloed meer over hen kon uitoefenen? Was dit de vroegste vorm van censuur? Dat is goed mogelijk maar niet te bewijzen. Feit is dat de mensheid sinds die tijd afgesneden werd van haar bron en dat de kerk het alleenrecht kreeg op verbinding met God. Inmiddels is dat onhoudbaar geworden. In 1945 zijn de veertig verloren gegane boeken terug gevonden in Nag Hamadi en paralel hieraan heeft de kwantumfysica ontdekkingen gedaan die bewijzen wat de mystiek al eeuwen weet: wij mensen scheppen de werkelijkheid via ons bewustzijn.

De transitie waar we nu voor staan

We zien dus dat we eeuwen lang, zonder dat we ons er bewust van waren, onze kracht hebben weggegeven. Dit heeft geleid tot waar we nu zijn. Nu het vijf voor twaalf is worden we wakker en zien we dat het anders moet. De transitie waar we nu voor staan is een beweging van:
  • afhankelijk zijn van autoriteiten buiten ons naar het ontwikkelen van innerlijk leiderschap;
  • onbewuste beïnvloeding (door opvoeding, cultuur, politiek, media) naar bewuste creatie;
  • overheersing en onderdrukking naar ontplooiing en verbinding;
  • ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid;
  • overleven naar zelfactualisatie.

Drie stappen naar het creëren van de werkelijkheid van je keuze

Hoe kunnen we het leiderschap nu terugnemen en zelf aan het stuur komen? Hoe kunnen we die immense creatie-kracht gaan benutten? We hoeven niet te wachten op nieuwe verkiezingen. We zijn niet afhankelijk van onze volksvertegenwoordigers. Wij, de mensen, hebben alle macht om te veranderen. Hier en nu. Dit zijn de drie stappen die we hebben te nemen: 1. Maak helder wat je niet meer wil. Dat mag inhoudelijk zoals: geen deepstate, geen verplichte vaccinaties, geen anderhalve meter samenleving etc.) en structureel: geen verwarring, geen massale angst, geen tweespalt, geen wantrouwen, geen wanhoop. 2. Maak helder wat je wel wil. Bijvoorbeeld: harmonie, een gezonde planeet, voorspoed, innerlijke rust, vertrouwen, liefdevolle verbinding, in onze kracht staan en bewust creëren. 3. Ga de verandering Zijn waar we naar verlangen. Dat wil zeggen dat je in de emotionele staat stapt die hoort bij dit verlangen. Voel de verbinding, voel het vertrouwen, voel de innerlijke rust, voorspoed, harmonie etc. Voelen is het geheim van bewuste creatie.

De sleutel: gebruik je inbeeldingsvermogen positief en doelbewust

Stap drie is de eigenlijke creatie-stap. Ghandi zei het al: you have to be the change you want to see in this world. Je moet gaan ZIJN waar je naar verlangt. Dit vraagt oefening maar het is niet ingewikkeld. De sleutel is ons inbeeldingsvermogen positief en doelbewust inzetten. Werelden ontstaan doordat we ergens in geloven, voelen hoe fijn het is als dat waar is en verwachten dat het gaat gebeuren. Ons onderbewuste is de feitelijke creator. Het ontvangt onze ideeën en accepteert ze als waarheid om het vervolgens te manifesteren. Dat gebeurt onder één voorwaarde: wanneer het bewustzijn ze VOELT als waar. Het onderbewuste laat zich niet sturen door ratio. Zij aanvaart en manifesteert elk idee als een feit – mits het ondersteunt wordt door het bijbehorende gevoel (Neville Goddard - Feeling is the Secret.)

De echte revolutie is de evolutie van ons bewustzijn

Dit maakt het belangrijk dat we onszelf gaan richten op die versie van de werkelijkheid waar we naar verlangen. Wees breed geïnteresseerd en zorg dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen maar laat je gevoel niet bepalen door de verschillende berichten. Richt je op wat je wel wilt en maak tijd vrij om in te voelen in deze al bestaande werkelijkheid. Bepaal heel bewust zelf hoe jij je voelt. Zie de nieuwe samenleving voor je. Voel hoe het voelt om erin te leven. Laat dankbaarheid in je opkomen voor het feit dat het er al is. Dat is wat Eckhart Tolle bedoelt wanneer hij zegt: The Kingdom of Heaven is a state of consciousness. Als je dit artikel tot hier hebt gelezen ben jij één van de pioniers. De echte revolutie is de evolutie van ons bewustzijn. We starten een beweging. Doe je mee?

Over Kirsten

Kirsten is een aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd theoloog. Daar deed ze een vrij doctoraal ingevuld met vakken uit de (oosterse) wijsbegeerte, humanistiek, antropologie en mystieke theologie. Haar afstudeerrichting was godsdienstpsychologie en ze is afgestudeerd op het werk van Ken Wilber. Na haar studie wist ze één ding zeker: haar werk is bijdragen aan de evolutie van het menselijk bewustzijn. Ze studeerde af als hypnotherapeut, NLP trainer en is in de VS opgeleid als Neuro-Semantiek trainer en Meta-coach door de grondlegger Michael Hall. Ze heeft jaren lang les gegeven aan coaches en therapeuten en heeft sinds 2014 haar eigen methode ontwikkeld: Nieuwe Geest Coaching. Deze methode is een combinatie van eeuwenoude wijsheid-tradities, kwantumfysica, hersenwetenschap en coach-technieken die mensen leren aan het stuur te komen van hun eigen werkelijkheid. In haar jaartraining leid ze coaches op met deze deel online tools te werken. In liefdevolle verbinding, Kirsten
Over de schrijver
Kirsten
Door

Kirsten

op 08 Mar 2021

Wat bijzonder Carolien. Dat is synchroniciteit. Je krijgt precies de juiste informatie op het juiste moment.

carolien daksian
Door

carolien daksian

op 24 Feb 2021

Een week geleden ‘ontdekte’ ik het woordje Archton waardoor ik zo bij de Nag Hammadi geschriften ben gekomen. Het verhaal van het begin redelijk begrepen en vooral de eerste gedachte: Pistis Sophia. Nu krijg ik dit artikel van mijn beste vriendin toegestuurd en lees ik het hier in terug. Mijn leven is compleet.

Reactie plaatsen