Losbreken van beperkende patronen, neerzetten wat van jou is
11 februari 2019 

Losbreken van beperkende patronen, neerzetten wat van jou is

We leven in een bijzondere tijd. Steeds meer mensen willen hun eigen waarheid leven. Neerzetten wat van hen is. Het voelt niet meer goed, naar de pijpen van een ander (zoals een baas, ouders, partner of de cultuur waarin je bent opgegroeid) te dansen. Je ziet het aan de hoeveelheid mensen die voor zichzelf beginnen of scheiden. De online programma's die als paddestoelen uit de grond schieten. Allemaal gemaakt door mensen die hebben besloten ruimte te geven aan hun oorspronkelijkheid, los te breken van de goedkeuring van anderen en soortgelijke oude patronen.

Aanhaken op je innerlijke autoriteit

Luisteren naar ‘de autoriteiten’ zit er diep in. Duizenden jaren was het niet toegestaan voor jezelf te denken. Bijna twee eeuwen lang legde de Kerk op hoe we ons behoorden te gedragen. Wat goed en fout was. Zelfs de connectie met onze diepste bron was niet van ons. Alleen via tussenkomst van een priester konden we hier zogenaamd contact mee maken. Nu vallen alle ‘autoriteiten’ van hun voetstuk. Hun corruptie en machtsmisbruik komt massaal aan het licht. We moeten hierdoor wel aanhaken bij onze innerlijke autoriteit, willen dat ook. We verlangen ernaar te luisteren en leven naar wat waar is in onszelf. Terwijl we nooit geleerd hebben hoe dat moet. Deze beweging vraagt daarom een enorme innerlijke transformatie.

Losbreken van de goedkeuring van anderen

"Als ik laat zien wie ik echt ben moeten ze me niet meer. Wie zit er nu op mij te wachten? Straks komen ze er achter dat ik helemaal niet zo goed ben." Angst om je stem te laten horen, zichtbaar te zijn, op te vallen, je eigen ruimte in te nemen en je eigen waarheid te leven zit er diep in. Genetisch zijn we geprogrammeerd om erbij te horen. Viel je tot voor kort buiten de groep, werd je verstoten, dan was dat je doodvonnis. Meer recent hebben we allemaal in onze jeugd wel iets meegemaakt waardoor we de conclusie hebben getrokken dat het veiliger is om je te voegen naar wat de ander vindt en wil. En toch is het precies dat, wat er van ons gevraagd wordt: los te breken van de goedkeuring van anderen en aan te haken bij onze oorspronkelijkheid.

Jezelf vrijmaken van de ketenen van oude programmeringen

Maar hoe doe je dat nu: iets wat zo diep ingesleten is, loslaten. Letterlijk losweken en vervangen voor iets waarachtigs wat erom vraagt geleefd te worden. Je eigen authenticiteit, je eigen passie, visie en waarheid. Zoiets wezenlijks als jezelf vrijmaken van de ketenen van oude programmeringen en de ruimte geven aan wie je diep van binnen bent is een intensief proces. Je zou wel kunnen zeggen een wedergeboorte. Het is waar je ziel naar verlangt en alles in je leven stuurt erop aan. Beweeg je niet goedschiks mee, dan gebeurt het kwaadschiks via ziekte of pijnlijke confrontaties met relaties en dierbaren.

Verbinden met je Bron voorwaarde voor evolutie

De evolutie en daarmee overleving van onze soort vraagt dat we hernieuwd, bewust, aanhaken bij onze oorspronkelijkheid, bij onze Bron. Omdat al het andere ons afscheidt, isoleert. Deze 'ieder voor zich mentaliteit' is gaan woekeren als kanker en maakt onze lichamen en de aarde ziek. Daarom is het nu grote schoonmaak: alles wat afscheiding en daarmee vernauwing veroorzaakt, daar moeten we afscheid van nemen. Alles in ons en om ons heen is een wonderlijk schouwspel van dit proces.

Deze transformatie lukt alleen met een holistische aanpak

Dit proces van wedergeboorte vraagt een grondige, holistisch aanpak. Bij zo'n transformatie van haast mythische proporties, kom je er niet met alleen wat zelfliefde en drie maal daags de affirmaties van je gele briefje oplezen tegen je spiegelbeeld. We zijn complexe wezens die functioneren op vier, met elkaar verbonden, niveaus. Wil je echt transformeren dan moet je deze vier niveaus ten volle benutten en aanspreken.

Er zijn vier niveaus van werkelijkheid die meespelen

Als het om veranderen gaat zijn er duizend en één verschillende coaches, therapeuten, methodes, programma's en technieken waar je uit kunt kiezen. Het probleem hiermee is dat ze vaak net blinden zijn die rondom een olifant staan. Ze beweren allen te weten hoe een olifant eruit ziet. Degene bij zijn poot zegt: "Hij is dik, stevig en rond." Degene bij zijn slurf zegt: "Nee hij is lang, dun en bewegelijk." Ja dat is hij allemaal, deels. Wat we nodig hebben, als het om een kwantumsprong gaat, is een totaalbeeld van alle aspecten die meespelen en de verandering op al die niveaus doorlopen. Dan is de transformatie congruent met alle niveaus van je wezen en kom je in flow. Je leven stroomt mee met de liefdesstroom van het universum en het gaat je voor de wind. Er zijn vier wezenlijke niveaus die je wil meenemen bij transformatie.

Niveau één: je fysieke werkelijkheid

We leven in een lijf van zenuwcellen, vlees en bloed. Ons brein is geprogrammeerd om zo energiezuinig mogelijk te functioneren. Daarom generaliseert en categoriseert je brein jouw ervaringen. Zodat je niet bij elke beer en wolf hoeft na te gaan of het wel of niet gevaarlijk is. Als je iets vaker meemaakt gaat het in een verzamelvakje en dat gaat op de automatische piloot. Het functioneert dan onderbewust want dat spaart energie. Zo komt het dat je grotendeels door programma's, die gebaseerd zijn op ervaringen uit je kindertijd, wordt bestuurd. Wil je jouw waarheid leven, dan zul je jezelf biochemisch moeten loskoppelen van die verouderde programma's. Jezelf opnieuw programmeren met nieuwe gedachten en emoties, die passen bij jij aangehaakt op je Bron en je oorspronkelijkheid. Een oud neuraal netwerk wordt vervangen door een nieuwe. Dit proces lijkt op afkicken want je cellen raken gewend aan wat hen wordt toegediend. Een nieuw neuraal netwerk aanleggen vraagt herhaling en kost tijd maar het is heel goed mogelijk.

Niveau twee: de wereld van betekenis

Naast ons lijf, speelt onze geest een enorme rol. Vanaf je tweede levensjaar ben je in staat om in je geest een representatie te maken van wat je met je zintuigen waarneemt. Dat wil zeggen: je vertelt jezelf in gedachten een verhaal. Daarbij geef je betekenis aan wat je waarneemt. Hoe ouder je wordt, hoe minder je je gaat verhouden tot feitelijke gebeurtenissen en hoe meer je je gaat verhouden tot de betekenis die jij eraan geeft. Deze verhalen en betekenissen vormen de matrix waarbinnen je de wereld, andere mensen en jouw plek begrijpt. Wil je jouw waarheid gaan leven en neerzetten wat van jou is, dan is het nodig dat je eigenaarschap ontwikkelt over de manier waarop je verhalen vertelt en betekenis geeft en daarmee over hoe je je voelt. Misschien heb je als kind de conclusie getrokken dat het onveilig is om je passie uit te leven, omdat je vader boos ging schreeuwen toen je voluit op je blokfluit blies om vijf uur 's ochtends. Nu je volwassen bent kun je die conclusie heroverwegen en andere associaties kiezen als het gaat om je passie leven en je veilig en geborgen voelen. Niets betekent iets uit en van zichzelf. Jij bepaalt wat iets betekent en daar kun je meesterschap over ontwikkelen!

Niveau drie: het domein van je ziel

We zijn meer dan een lijf en een hoofd. Je leven maakt deel uit van een groter geheel: Bewustzijn dat zichzelf wil kennen en ervaren als eenheid en verbondenheid. We zijn uitlopers van dit Bewustzijn en we zijn op doorreis. Alles wat je meemaakt heeft een doel: bewust de eenheid met je Bron ervaren. Alles wat je meemaakt, het contrast en de dualiteit, is onderdeel van deze grote reis. Op dit niveau kijk je naar je levensgebeurtenissen en uitdagingen vanuit die grotere reis. Je vraagt je af: waar is dit goed voor? Wat mag ik begrijpen en leren door deze gebeurtenissen? Wat is de uitnodiging van mijn ziel? Om welke bewustwording en heling vraagt dit? Op dit niveau spelen thema's die ons persoonlijke leven overstijgen zoals karma van voorouders. Patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ben jij het in dit leven die het rad van karma tot stilstand brengt voor jouw familie? Het kan als je jouw meesterschap aanvaardt en besluit je waarheid te gaan leven.

Niveau vier: het kwantumveld van oneindige mogelijkheden

Alles wat bestaat in in essentie energie gevuld met informatie. De kwantumfysica toont dit aan door te laten zien dat atomen voor 99,99999% energie zijn en maar voor 0,00001% materie. Deze energie is niet leeg. Ze is gevuld met de informatie van alle oneindige mogelijkheden, van elk potentieel. Ons bewustzijn is een uitloper van dit kwantumveld van oneindige potentie. Onderzoek toont aan dat wat zichtbaar wordt als materie afhankelijk is van de overtuiging, verwachting en emotie van de waarnemer. Wij creëren dus voor een belangrijk deel onze eigen werkelijkheid door wat we geloven, verwachten en hoe we ons voelen omdat ook wij energievelden zijn die informatie uitzenden. Als jij in dit leven wil neerzetten wat van jou is dan zul je dus moeten begrijpen hoe dit werkt en meester zijn over wat je uitstraalt door heel bewust te kiezen wat je gelooft, verwacht, hoe je betekenis geeft en hoe je je voelt. De enige manier hoe transformatie werkt is van binnen naar buiten.

Meesterschap is het sleutelwoord als je jouw waarheid wil leven

Meesterschap is dus het sleutelwoord als je jouw waarheid wil leven en als je onderdeel wil zijn van de voorhoede van de bewustzijn- evolutie. Je leven is een optelsom van je biochemie, mind en manier van betekenis geven, de reis van je ziel en de Bron-energie van het kwantumveld. Het is aan jou om hiervan aan het stuur te komen. Als je weet dat dit zo is, dan is de volgende vraag: hoe doe je dat? Waar begin je? In 2013 stond ik op een kruispunt: of ik laat me leiden door angst, houd mezelf klein en leef mijn bestemming niet. Of ik overstijg mijn oude manier van zijn, ga doen waarvan ik weet dat het werkt en ik ben een voorbeeld voor anderen dat het kan en lukt. Mijn eerste impuls was een coach te zoeken die mij hierbij zou helpen. Maar iets in mij zei: je hebt niemand nodig, je weet alles al. Wat jij nu moet doen is het in de praktijk brengen.

Bestaat er een coachprogramma dat je hierbij helpt?

Dat was de start van een enorm project. Mijn doel was een programma maken waarmee je dit leert doen: meesterschap over je bewustzijn - en daarmee je bestemming - krijgen zodat je in Flow met je Bron neerzet wat van jou is. In eerste instantie voor mijzelf, omdat ik het nodig had. In tweede instantie voor anderen. Het bijzondere is dat dit mijn visie is geweest vanaf dat ik startte, toen ik begin twintig was: mijn eigen methode ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de evolutie van het Bewustzijn van mezelf en anderen.

Het Nieuwe Geest Coachtraject

Een jaar heb ik gewerkt aan dit programma. Alles waarvan ik in twintig jaar had ontdekt dat het werkt, op alle vier de niveaus, is erin verweven. Het Nieuwe Geest Coachtraject, zo heb ik het genoemd, is gemaakt voor mijzelf en mensen die net als ik, voor eens en altijd willen afrekenen met een patroon dat hen het grootste gedeelte van hun leven al dwars zit omdat ze voelen dat het tijd is om een bijdrage te leveren aan het leven van anderen met hun talent. Het maken van dit programma was mijn eigen proces van verschijnen. Inmiddels hebben al vele mensen het programma doorlopen en train ik coaches om er mee te werken.

Doe mee en zet neer wat van jou is

Vier keer per jaar start ik een groep waar maximaal tien mensen aan mee kunnen doen. Eind maart start ik weer. In de aanloop van de start in maart geef ik een Transformatie Challenge en Masterclass. Tijdens deze challenge en masterclass ontdek je wat het is waar je afscheid van moet nemen als je wil gaan neerzetten wat van jou is. Daarnaast leer je wat er nodig is om van je authentieke zelf je nieuwe gewoonte te maken. Bovendien maak je een start met het aanleggen van een nieuw neuraal netwerk: van jij aangehaakt op je Bron. Meedoen aan de challenge en masterclass is daarbij een fijne manier om te kijken of deze manier van werken bij je past want je krijgt een voorproefje van wat je allemaal kunt verwachten. Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van de startdatum? Schrijf je dan in via onderstaand formulier en je hoort snel van mij.   xxx Kirsten
Over de schrijver
Reactie plaatsen