Het is de hoogste tijd
We worden overspoeld met verschillende perspectieven op wat er momenteel gaande is. Door de aanhoudende, steeds verdergaande beperkingen, angst en verdeeldheid lopen de emoties inmiddels bij iedereen op. Zelfs coaches, lichtwerkers en andere mensen met een getrainde geest moeten alle zeilen bijzetten. Als je niet uitkijkt sta je ermee op en ga je ermee naar bed. Sta niet toe dat negativiteit je leven beheerst. Het is de hoogste tijd dat we onze eigen creatie-kracht aanboren en anderen leren hoe ze dit doen. Zodat we zelf en samen het leven manifesteren waar we naar verlangen.

Emoties van verontwaardiging dragen bij aan het probleem

Heb je wel eens opgelet hoe je je voelt als je een tijdje op social media hebt zitten scrollen? Berichten van voor- en tegenstanders van het beleid en alle reacties die eronder staan. Posts over The Great Reset. Video's over waar het heen gaat met onze economie. Eerst is de avondklok weg. Oh nee, nu toch weer terug. Dit alles roept gevoelens op van angst, verontwaardiging, woede en machteloosheid. Hoewel ze heel begrijpelijk zijn, dragen deze emoties bij aan de de problemen die er zijn. En dat is nou precies niet wat er nodig is. Helemaal niet als we zelf coach zijn en anderen begeleiden in het verwezenlijken van hun potentieel.

Dit is hoe dat werkt

De emoties die je voelt zijn in essentie energetische frequenties die je uitstraalt. Deze frequenties zijn elektromagnetisch. Dat wil zeggen dat ze resoneren met energie die eenzelfde frequentie heeft. Je trilt als het ware mee op een collectief veld van soortgelijke energie. Negatieve emoties hebben een lage energiefrequentie. Als dit de emoties zijn die je het vaakst voelt, dan heeft dat effect op de energiecentra in je lichaam, waaronder je hartgebied. Het energiecentrum van je hart heeft van nature een hoge frequentie, namelijk van liefde. Door laag frequente emoties is er geen ruimte meer voor die liefde.

De kracht van ons hart

De kwantumfysica heeft inmiddels aangetoond wat mystieke tradities van over de hele wereld al vele duizenden jaren vertellen. Namelijk dat ons bewustzijn, gevuld met emoties, verwachtingen en overtuigingen bepaalt wat zich manifesteert in de fysieke wereld. Wat je uitstraalt aan emoties vanuit je hart, is dus van wezenlijk belang, want daarmee creëer je de werkelijkheid waarin je leeft. Tel daarbij op dat onderzoek van het Heartmath Institute heeft uitgewezen dat het elektromagnetisch veld van ons hart vijfduizend keer sterker is dan dat van ons brein. Dit betekent dus dat wat wij uitstralen vanuit ons hart een vijfduizend maal grotere creatie-kracht heeft dan wat we denken met ons hoofd. Ons hart is het centrum van onze creatie-kracht. Wat we voelen is wat we creëren.

Hoe kan dit?

Om te begrijpen hoe dit werkt moet je weten dat alles wat bestaat voortkomt uit een alomvattend energieveld. Dit energieveld is gevuld met energie die de informatie bevat van elke potentie: alle mogelijkheden. De Engelse dichter William Blake hield zich uitvoerig bezig met mystiek. Hij noemde deze oneindige mogelijkheden ‘already made states’. Daarmee bedoelt hij, dat elke mogelijkheid, elk plot, elk drama er al is. Als mogelijkheid. Wat er uit die oersoep van mogelijkheden zich manifesteert op aarde wordt bepaald door waar we ons bewustzijn op richten. Dat is een van de baanbrekende ontdekkingen die kwantumfysici hebben gedaan (The Divine Matrix Gregg Braden). Dat wij zulke krachtige makers zijn, komt doordat ons bewustzijn een uitloper is van dit kwantumveld. Ieder mens is als het ware een uniek focuspunt dat voortkomt uit dit veld. En vanuit ons bewustzijn trekken wij, door middel van onze aandacht gevuld met emoties, potenties uit dit veld naar de wereld van materie.

Meesterschap over je bewustzijn om een samenleving te creëren waar we naar verlangen

Waar jij je aandacht op richt, wat je gelooft, wat je verwacht en vooral hoe je je voelt creëert de werkelijkheid waarin je leeft. Dit gebeurt op zowel individueel en collectief niveau. Wat er momenteel wereldwijd gebeurt is een enorme katalysator om in onze meesterschap te stappen. Meesterschap over waar we ons bewustzijn mee vullen. Meesterschap over wat we geloven, verwachten en vooral voelen. Dat is de snelste en krachtigste manier om zelf aan het stuur te komen. En de samenleving te creëren waar we naar verlangen. Waar we ons op richten wordt werkelijkheid. Laten we dus, nu we met z'n allen noodgedwongen thuis zitten met minder werk, de tijd die vrijkomt besteden om heel goed te worden in het scheppen van de wereld waar we naar verlangen. En als we coach zijn, onze cliënten te leren hoe ze hier goed in worden.

De vraag is daarom niet: wat is waar? De vraag is: wat WIL je dat waar wordt?

Als je wat je zojuist gelezen hebt doortrekt naar de huidige situatie dan betekent dit dat elke mogelijkheid er al is. Hier en nu. Een wereldwijde samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen, liefde en verbinding is er al. Een wereld waarin we in balans leven met elkaar en de natuur is er al. Maar dus ook een wereld van angst, oneerlijke verdeling en onderdrukking en beperking. ALLES is er al. Tegelijkertijd, hier en nu. De vraag is dus niet: wat is waar? Maar wat wil je dat waar is? In plaats van te kissebissen over of het wel of niet waar is dat we afstevenen op totaaloverheersing of een nieuwe wereldorde, kunnen we ons beter bezighouden met welke versie van de werkelijkheid we met z'n allen WILLEN en deze creëren. Daar zijn drie stappen voor:

Drie stappen naar het creëren van een nieuwe werkelijkheid

1. Helder zien wat we niet willen. En daarmee bedoel ik dus niet perse inhoudelijk (geen deepstate, geen verplichte vaccinaties, geen alu-hoedjes etc.) maar meer structureel. We willen bijvoorbeeld geen verwarring, geen massale angst, geen tweespalt, geen wantrouwen, geen wanhoop. 2. Helder zien wat we wel willen. Bijvoorbeeld: we willen harmonie, vrijheid, een gezonde planeet, voorspoed, innerlijke rust, vertrouwen, verbinding, in onze kracht staan en bewust creëren. 3. De verandering Zijn waar we naar verlangen. Dat betekent voelen hoe het voelt als die werkelijkheid waar je naar verlangt er al is. Deze versie van de werkelijkheid letterlijk belichamen. In elke vezel van je lichaam voelen hoe het voelt: vrij zijn, verbinden van hart tot hart, een wereld waarin iedereen gezond en gelukkig is, een samenleving die eerlijk is, waar iedereen elkaar helpt.

De sleutel: gebruik je inbeeldingsvermogen positief en doelbewust

Stap drie is de eigenlijke creatie-stap. Echt zijn waar je naar verlangt. Dit is niet ingewikkeld maar het vraagt wel focus en oefening. De sleutel is ons inbeeldingsvermogen positief en doelbewust inzetten. Werelden ontstaan doordat we ergens in geloven, voelen hoe fijn het is als dat waar is en verwachten dat het gaat gebeuren. Ons onderbewuste is de feitelijke creator. Het ontvangt onze ideeën en accepteert ze als waarheid om het vervolgens te manifesteren. Dat gebeurt onder één voorwaarde: wanneer het bewustzijn ze VOELT als waar. Het onderbewuste laat zich niet sturen door ratio. Zij aanvaart en manifesteert elk idee als een feit – mits het ondersteunt wordt door het bijbehorende gevoel (Neville Goddard - Feeling is the Secret.)

The Kingdom of heaven is a state of consciousness

Dit maakt het belangrijk dat je jezelf gaat richten op die versie van de werkelijkheid waar je naar verlangt. Wees breed geïnteresseerd en zorg dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen maar laat je gevoel niet bepalen door berichten die angst of boosheid in je oproepen. Richt je op wat je wel wilt en maak tijd vrij om in te voelen in deze al bestaande werkelijkheid. Zie het voor je. Voel hoe het voelt. Laat dankbaarheid in je opkomen voor het feit dat het er al is. Dit is wat Gandhi bedoelde toen hij zei: Be the Change you want to see in this world. Dat is wat Eckhart Tolle bedoelt wanneer hij zegt: The Kingdom of Heaven is a state of consciousness. Als je dit artikel tot hier hebt gelezen ben jij één van de pioniers. We starten een beweging. Doe je mee??

Gratis meditatie voor de nieuwe aarde

Onderaan dit artikel vind je een gratis meditatie. Deze is gemaakt om precies te doen wat wat je in dit artikel hebt gelezen. Namelijk je aandacht richten op wat je wel wilt en voelen hoe het voelt nu het er al is. Het zorgt er niet alleen voor dat je de dag start vanuit een gevoel van verbinding en liefde. Als we dit collectief met elkaar twintig minuten per dag doen, dan veranderen we de samenleving snel en vloeiend. Schrijf je in en ontvang de meditatie gratis in je inbox. Laten we een beweging starten! Doe je mee? xxx Kirsten    
Over de schrijver
Shirley
Door

Shirley

op 19 Mar 2021

Wat mooi💚💕💖

Sandra
Door

Sandra

op 19 Feb 2021

Wederom heel mooi❤️

Els
Door

Els

op 20 Feb 2021

Dit is wat de wereld en de mensheid nodig heeft!!🙏❤️

Reactie plaatsen