Ben je bezig met bewuste manifestatie en worstel je met de vraag wat te doen met negatieve (onderdrukte) emoties? Lees dit blog en ontdek een verhelderende kijk op heling en emoties
13 december 2019 

Ben je bezig met bewuste manifestatie en worstel je met de vraag wat te doen met negatieve (onderdrukte) emoties? Lees dit blog en ontdek een verhelderende kijk op heling en emoties

Momenteel is de Transformatie Challenge bezig. Hier leer je hoe je met behulp van de kracht van bewustzijn (het Kwantumveld) een oud patroon doorbreekt en vervangt voor jij in je authentieke kracht. Nu rijst de vraag wat te doen met onderdrukte negatieve emoties: zit het negeren daarvan je heling niet in de weg? Omdat deze vraag vast bij meer mensen speelt schreef ik er een blog over. Ontdek hoe de vier niveaus van bewustzijn waarop wij als mens functioneren licht werpt om dit thema zodat je weet hoe om te gaan met negatieve emoties als je aan het transformeren bent.

Wat als je in een proces zit van opnieuw mogen voelen; is het negeren van negatieve emoties dan niet verkeerd?

Twee deelnemers mailde mij afzonderlijk van elkaar met een soortgelijke vraag. Beiden hadden in het verleden hun gevoel geblokkeerd, uit angst dat de emoties zo heftig zouden zijn dat ze het niet zouden aankunnen. Nu ze weer leren voelen, komt de vraag op: moet ik niet juist aandacht geven aan bepaalde 'negatieve' gevoelens zodat de negatieve energie kan loskomen en ik ze kan loslaten en kan helen?

Emoties zijn geen waarheid op zichzelf, ze zijn overbrengers van informatie afkomstig uit de kaart van de werkelijkheid die je gebruikt

Emotie is energie gevuld met informatie. Ze ontstaat door de gedachten, overtuigingen, verwachtingen etc die we hebben. Emoties zijn daarom altijd accuraat in relatie tot de blauwdruk waaruit ze voortkomen. Maar emoties zijn geen commando's van De Waarheid. Ze zijn waar, alleen in relatie tot jouw blauwdruk. Verander je jouw blauwdruk dan veranderen je emoties.

Een voorbeeld om te verduidelijken waar het om kan gaan

Stel je voor dat je van jezelf geen fouten mag maken, omdat fouten maken betekent dat je faalt en dat betekent dat je niet goed genoeg bent. Stel je nu voor dat je over die angst bent gaan geloven dat het slecht is om die te voelen omdat je verwacht dat je gek zult worden van angst als je het teveel voelt. En omdat je het zwak vindt om bang te zijn.... Dan ga je door het leven met een enorme verkramping en onderdrukte angst. Nu je er achter komt dat je al die jaren een ontkrachtende blauwdruk hebt gebruikt, is de vraag: moet die angst die je hebt onderdrukt gevoeld worden? Is dat nodig om te helen?

De vier niveaus van perceptie en hoe ze verband houden met emoties en heling

Om die vraag goed te beantwoorden is het handig om te weten dat wij mensen op vier verschillende niveaus bestaan. Elke niveau functioneert op haar eige manier en heeft andere behoeften. Hieronder een beschrijving van de vier niveaus en hoe op dat niveau heling plaats vindt. 1. Het fysieke niveau. Op dit niveau zijn wij mensen vlees, bloed, zenuwcellen en neurale netwerken. Angst op dit niveau is een biochemische reactie op een bepaalde manier van samen afvuren van zenuwcellen. Verander je het neuraal netwerk, dan verandert de biochemie. Onderzoek toont aan dat ons DNA van negatieve emoties verkrampt waardoor het zijn functies niet meer volledig kan uitvoeren. Langdurig ervaren van negatieve emoties maakt ons daarom ziek. Op dit niveau is het dus niet heilzaam negatieve emoties te blijven voelen om te helen. 2. Het niveaus van de geest. Op dit niveau gaan emoties over de blauwdruk die op de automatische piloot staat. Hoe je gewend bent geraakt betekenis te geven aan wat je waarneemt en hoe dit patronen in je onderbewuste heeft gevormd. Angst is hier een product van jouw blauwdruk/kaart van de werkelijkheid. Een blauwdruk die je uit je kracht haalt en op den duur ziek maakt. Op dit niveau is het niet nodig of heilzaam onderdrukte angst te doorvoelen. Het zou alleen maar je blauwdruk (lees het neuraal netwerk) verder versterken. 3. Het niveaus van de ziel Op dit niveau zijn emoties en de blauwdruk waarop je functioneert verbonden met je eerdere levens en de ervaringen van je voorouders. Het kan heel goed zijn dat je meerdere levens hebt geworsteld met angst om fouten te maken en dat fouten maken je letterlijk de kop heeft gekost. Daarnaast kan het een thema zijn die je hebt mee gekregen van je ouders of voorouders. Vaak zie je dat dit soort thema's meerdere generaties worden doorgegeven. Op dit niveau kan het heilzaam zijn om de herkomst van de angst in de ogen te kijken en bewust te maken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door familieopstellingen of het integreren van schaduwen. Dit vraagt niet van je dat je heel langdurig angst hoeft te voelen. Een goede sessie om de riool even lekker door te spoelen of je schaduwen te ontmoeten en omarmen kan al voldoende zijn :-) 4. Het niveau van de Bron/het Veld/God. Op dit niveaus is er alleen maar energie en informatie. Hier is alles verbonden met alles, hier is er geen tijd en geen afgescheidenheid. Hier is niets persoonlijk. Alles is universeel: alles tegelijkertijd. Op dit niveau is er geen noodzaak angst te doorvoelen om er vrij van te worden. Angst is een van de vele verschijningsvormen van bewustzijn. Het is één van de vele oneindige mogelijkheden. Dinsdagavond om 20:00 uur geef ik een masterclass over persoonlijk leiderschap, ten afsluiting van de Transformatie Challenge. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Die avond zal ik meer vertellen over het omarmen van schaduwen, hoe dit werkt en waarom het van belang is bij ons transformatieproces. Schrijf je hier in voor deze masterclass. Hij begint om 20:00 uur en is rond 21:30 uur klaar. Ik hoop dat dit verhelderend is geweest. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan onderaan het blog.  
Over de schrijver
Tim
Door

Tim

op 16 Dec 2019

Dank je Kirsten, Voor je uitgebreide antwoord op mijn vraag. Ik denk dat de vier niveaus een helder kader geven om overzicht te geven op iemands herstelproces. Traumatische ervaring en lijken inderdaad het oer-zeneuwstelsel aan te sturen met fight/flight/freeze reacties als gevolg. Fijne dag!

Tim
Door

Tim

op 15 Dec 2019

Hoi Kirsten, Wat weet je in dit blog je boodschap weer mooi te verwoorden. Klopt het dat het opnieuw doorleven van onderdrukte angst dan alleen zinvol is op zielsniveau? Veel psychologen gaan lekker los op fysiek en geest niveau.

Kirsten
Door

Kirsten

op 15 Dec 2019

Hoi Tim, leuk dat je reageert op mijn blog. Ik heb er zelf ook nog meer over na zitten denken. Er is namelijk toch ook nog wel meer over te zeggen. Peter Levine heeft een heel mooi boek geschreven "De tijger ontwaakt'. Over ons vermogen met trauma om te gaan. Hij vertelt dat er drie manieren zijn om met schrik om te gaan: vechten, vluchten of bevriezen. Als vechten en vluchten niet gaat, dan bevriezen we. Puur uit overleving. Bij dieren volgt er na die bevriezing een korte periode van trillen. Dit om de spanning te ontladen. Dit is allemaal op het fysieke niveau. Mensen blokkeren dit mechanisme veelal door de activiteit van onze geest (hoe we betekenis geven aan wat we meemaken: niveau van de geest). Het toelaten van de aanvankelijke schrikreactie en die door je fysieke systeem ontladen is dus nodig en heilzaam. Wat er dan denk ik nodig is, is inderdaad je lijf het gevoel te laten doorvoelen, doorstromen. Zonder dat je hoofd met die ervaring aan de haal gaat. En daar zit vaak de problematiek. We creëren een heel verhaal rondom wat er gebeurt is, waardoor we onszelf als slachtoffer zien, machteloos, anderen beschuldigen etc. Dan creëer je nog meer leiden. Wat ik zelf inzichtelijk vind aan deze onderverdeling in die vier niveaus is dat je kunt zien wat er op elk niveau nodig is. Op fysiek niveau dus uit laten 'trillen'. Op mentaal niveau meesterschap over het verhaal wat je jezelf vertelt. Op zielsniveau werk je met voorouderlijnen en vorige levens. Ik heb dat zelf zo ervaren dat er energie loskomt op het moment dat er erkenning en bewustzijn op een stuk komt dat eerder geheim of onbekend was. Dan spoelt er energetisch dus iets door. En op het niveau van het Veld gaat het om het richten van je aandacht: awareness of Being. Dat zijn zo mijn gedachten hierover. Ik denk wel dat er bij complex trauma nog veel en veel meer over te vertellen is. Dat is echt niet mijn expertise. Ik ben coach en geen therapeut.

Reactie plaatsen