Waarom coaches nodig zijn in deze tijd van grote transformatie
03 september 2020 

Waarom coaches nodig zijn in deze tijd van grote transformatie

Eeuwenlang zijn we geprogrammeerd leiderschap buiten onszelf te plaatsen. Nu het bewustzijn van veel mensen verruimd, past dit niet langer. Tegelijk maakt de huidige crisis duidelijk dat de leiders waarop we vertrouwden ons niet de oplossingen brengen die nodig zijn. Deze tijd vraagt om innerlijk leiderschap. Coaches zijn nu meer dan ooit nodig om mensen door deze belangrijke transformatie heen te loodsen.

Het verlies van onze innerlijke leiderschap en autoriteit

Al zeker sinds het begin van onze jaartelling is er een kleine machtige elite die 'het volk' heeft willen klein houden. Belangrijke spelers waren destijds de keizer en de kerk. In 325 na Christus kwam de keizer samen met de belangrijkste bisschoppen tijdens het concilie van Nicea. Daar werd besloten welke boeken tot de officiële Bijbel zouden gaan behoren en welke boeken niet. De boeken die uitleggen hoe immens krachtig mensen zijn, zijn tijdens dit overleg verwijderd. Bijvoorbeeld het boek van Thomas, waarin hij in detail beschrijft hoe wij mensen onze eigen werkelijkheid creëren door de scheppende kracht van ons bewustzijn, werd verwijderd. Teksten werden aangepast en herschreven. Maria Magdalena - die de belichaming is van onze scheppingskracht - werd neergezet als een hoer. We verloren onze innerlijke autoriteit, ons innerlijk leiderschap en het bewustzijn van onze scheppingskracht. Voor de connectie met onze bron werden we afhankelijk gemaakt van autoriteiten buiten ons: de keizer en de kerk met haar priesters.

De transitie: terug naar innerlijk leiderschap en autoriteit

Eeuwenlang hebben we onze kracht weggegeven en dat heeft ons geleid tot waar we nu zijn. Nu het vijf voor twaalf is worden we gelukkig wakker en zien we dat het anders moet. De transitie die nu gaande is is een beweging van:
  • afhankelijk zijn van autoriteiten buiten ons naar het ontwikkelen van innerlijk leiderschap;
  • onbewuste beïnvloeding (door opvoeding, cultuur, politiek, media) naar bewuste creatie;
  • overheersing en onderdrukking naar ontplooiing en verbinding;
  • ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid;
  • overleven naar echt zelfactualisatie.

Wij creëren de werkelijkheid via de inhoud van ons bewustzijn

Ontzettend inspirerend is het, dat de (kwantum) wetenschap inmiddels heeft bewezen dat wij mensen inderdaad ons eigen werkelijkheid beïnvloeden door wat we denken en voelen. Dat wat de profeten Thomas, Jezus en andere mystici ons in hun geschriften wilde leren, maar wat eeuwen is afgedaan als 'geloof' is inmiddels officieel 'waar'. Onderzoek toont aan dat alles in het universum omringd en doordrongen is door een veld van informatie en energie. Dit 'Higgs-veld' - in 2012 bij het CERN in Zwitserland ontdekt - is de container van alles in het universum. Het verbindt alles met alles en het fungeert als een spiegel. Dat wat wij in ons bewustzijn belichamen spiegelt dit veld aan ons terug in de vorm van situaties, relaties, omstandigheden. De uitspraak 'zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten' blijkt de exacte verwoording van hoe creatie werkt. We creëren letterlijk de werkelijkheid via de inhoud van ons bewustzijn. De huidige maatschappij is een afspiegeling van ons collectief onderbewuste. Wij zijn makers.

Deze kracht benutten is de uitdaging van onze tijd

Bovenstaande heeft grote implicaties. Het betekent dat wij niet afhankelijk zijn van regeringen, leiders of uiterlijke omstandigheden om onze maatschappij en ons leven te veranderen. Het is een cliché maar verandering begint echt in onszelf. En als een bepaalde kritische massa van binnenuit verandert, dan veranderen onze uiterlijke omstandigheden met ons mee. Veel mensen voelen zich Misschien machteloos als ze kijken naar de chaos die momenteel heerst in de wereld. Maar vergis je niet: wij mensen zijn zeer krachtig en onze kracht zit van binnen. Deze kracht leren benutten is de grootste uitdaging en uitnodiging van onze tijd.

Coaches zijn nodig als change-agents en specialisten in deze transformatie

Bij deze transitie zijn coaches nodig. We leren momenteel nog nergens hoe je dit precies doet: innerlijk leiderschap aanboren en je bewustzijn benutten om je eigen werkelijkheid te creëren. Jonge mensen leren het meestal niet van hun ouders want zij hebben het niet geleerd van hun ouders. Op school wordt het niet onderwezen. Als je 'geluk' hebt krijg je een burn-out en kom je bij een coach terecht die het je leert. Nu we op dit kruispunt zijn aangekomen zijn het de coaches die dit zullen veranderen. Coaches zijn de experts die zien wat er speelt en weten wat nodig is. Coaches zijn de 'change-agents'; specialisten in transformatie, bewuste creatie en persoonlijk leiderschap. Het is onze taak zoveel mogelijk mensen hierin begeleiden zodat we de wereld van binnenuit veranderen. Geen belangrijker tijd om coach te zijn dan nu!

Uitnodiging voor coaches

In september 2021 start ik met een nieuwe groep coaches de Nieuwe Geest Coachopleiding. Dit is een jaaropleiding speciaal voor coaches die voor zichzelf een belangrijke rol zien in de grootste evolutie van bewustzijn ooit. Je leert dat jaar de theorie en de praktische coach vaardigheden en technieken om:
  • Los te komen van onbewuste programmeringen en het onderbewuste te herprogrammeren.
  • Via je bewustzijn te creëren en te manifesteren met behulp van het kwantumveld;
  • Zelf-actualisatie en persoonlijk leiderschap te faciliteren.
  • Gebruik te maken van mijn online coach-programma zodat je online kunt coachen met een systeem dat werkt, zonder zelf een programma te ontwikkelen en te testen.
  In september is er weer plek voor een groepje van maximaal twaalf coaches om hier heel erg goed in te worden. Wil je onderzoeken of dit voor jou is? Neem dan contact met mij op.   xxx Kirsten  
Over de schrijver
Reactie plaatsen