Kirsten
04/12/2012
4 min
6

Tien eigenschappen van mensen die doen waarvoor ze gekomen zijn

04/12/2012
4 min
6

Wat zijn de eigenschappen van mensen die doen waarvoor je gekomen? Mensen die gewoon zijn wie ze werkelijk zijn en anderen daarmee enorm inspireren? Onderzoek wijst uit dat dit soort mensen onbewust tien eigenschappen belichamen. Dit zijn ze. Ik ben benieuwd of jij ze in jezelf herkent. Waar ben jij al goed in en in welke zou je nog beter willen worden?

1. Je vermogen tot zelfreflectie benutten

Dat betekent mentaal en emotioneel een stapje achteruit doen en kijken naar jezelf; naar de kwaliteit van je gedachten en emoties. Wil ik dit? Eerst dit de persoon die ik werkelijk ben? Maakt dit van mij een krachtig persoon? Iedere gezonde volwassene heeft dit vermogen tot zelfreflectie. We hebben het misschien nog niet optimaal ontwikkelt maar je kunt er door oefening steeds beter in worden. Dat betekent dat je er bewust bekwaam in wordt en dat opent de weg naar punt twee;

2. Bewust betekenis toekennen

Aan alles wat je waarneemt, geeft je geest automatisch betekenis. Dat is wat je geest doet. Dat is niet slecht. Het is een functionaliteit van je geest die je kunt inzetten als kracht. Helaas doen we dat vaak niet. We geven automatisch betekenis op basis van pijnlijke ervaringen uit onze jeugd. Maar dat kun je veranderen. Het helpt je te realiseren dat niets van zichzelf iets betekent. Jij bent de betekenisgever en je kunt leren om op een krachtige manier betekenis te geven. Dat is wat mensen doen die in hun eigen 'genius-zone' zijn. Dat brengt ons automatisch op het volgende punt;

3. Eigenaarschap over je vier superkrachten

Ieder mens heeft vier basiskrachten; denken, voelen, spreken en handelen. Twee onzichtbare/innerlijke krachten (denken en voelen) en twee zichtbare/uiterlijke krachten (spreken en handelen). Dit zijn vermogens die van jou zijn. Waar jij zelf verantwoordelijk voor bent; eigenaar van bent. Mensen die in staat zijn hun eigen waarheid te leven en hierdoor anderen te inspireren, ervaren onbewust een sterk gevoel van eigenaarschap over die vier krachten. Ze voelen zichzelf verantwoordelijk. Het Engelse woord hiervoor is response-ability. De vaardigheid ervaren om vanuit je Zelf te reageren. Die ervaring heeft grote gevolgen en is onmisbaar wanneer je wilt neerzetten wat van jou is. Het maakt bijvoorbeeld dat je falen of kritiek van anderen je niet meer kunnen stoppen. Jij bepaalt immers zelf wat iets betekent, toch? Kun je de vrijheid voelen die dat oplevert?

4. Onvoorwaardelijke eigenwaarde

Mensen die aangehaakt zijn op hun 'genius zone' ervaren onvoorwaardelijke eigenwaarde. Dat wil zeggen dat hun 'zijn' en 'doen' van elkaar gescheiden zijn. Dat betekent dat je iets verkeerd kan hebben gedaan en dat dit niets wegneemt van je eigenwaarde. Je eigenwaarde is namelijk een gegeven. Het staat los van wat je doet of niet doet, goed kunt of niet goed kunt. Dat maakt de weg vrij om fouten te maken, te experimenteren. Je ego is namelijk uit de weg. Het gaat niet over jou en jouw waarde. Het gaat over de bijdrage die je kunt leveren aan het leven van anderen.

5. Negatieve emoties accepteren

Mensen die neerzetten wat van hen zijn blijken een meester te zijn in negatieve emoties accepteren. Ze geven zichzelf toestemming ze te ervaren omdat ze voelen en weten dat ze meer zijn dan hun emoties. Het lijkt of ze koppig weigeren zich te laten definiëren door negativiteit. Een soort van 'feel the fear and do it anyway- mentaliteit'. Inspirerend als jij iemand bent die dingen uitstelt of ontwijkt die belangrijk voor je zijn uit angst voor negatieve emoties.

6. Plezier!

Een gevoel te spelen en plezier te hebben is een belangrijke eigenschap, zelfs bij activiteiten die je in eerste instantie niet bepaald plezierig vindt. Dat haakt aan op je vermogen zelf actief en bewust betekenis te geven. Mensen die anderen met hun Zijn inspireren doen dit van nature; hun hoogste plezier toekennen aan de dingen die ze doen. Concreet betekent dat dat ze bijvoorbeeld het plezier van innerlijke rust kunnen oproepen terwijl ze de vaatwasser inruimen of sokken opvouwen. Gewoon omdat ze meester zijn over hun eigen manier van betekenis geven.

7. Negatieve ervaringen herkaderen

We maken allemaal traumatische ervaringen mee. Het is aan ons de keuze welk referentiekader we gebruiken als het gaat om die ervaringen. Het gaat allemaal over de verhalen die je jezelf verteld over de dingen die je hebt meegemaakt. Mensen die toegang hebben tot hun eigen genialiteit zijn in staat negatieve ervaringen te herkaderen zodat ze bekrachtigen in plaats van ontkrachten.

8. Goede ideeën/principes omzetten in gedrag

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Het gaat erom dat je gaat Zijn wie je werkelijk bent en dat vraagt om actie; dat je gaat leven naar wat je weet wat goed voor je is. Er niet alleen over lezen of praten maar het echt toepassen en jezelf daaraan committeren. Dat begrijpen mensen die zichzelf actualiseren en dat is wat ze toepassen. Dag in dag uit.

9. Jouw hoogste intentie vooraan je geest

Meesterschap vraagt dat je jouw grootste waarom weet en die vooraan je geest hebt. Hier gaat het bij 'gewone stervelingen' nog wel eens mis. In plaats van je grootste waarom plopt je grootste angst op en eist alle aandacht op. Mensen die doen waarvoor ze gekomen zijn zijn in staat om te kiezen en stellen voor hun visie, passie en inspiratie boven hun zorgen en angst.

10. Flow ervaren

Flow betekent met je aandacht in het hier en nu stappen en in het NU intunen op je beste gemoedstoestand. Op de jij die haar potentieel leeft. Die optimale staat van flow is een optelsom van alle bovengenoemde eigenschappen. Het is een gelaagde ervaring zou je kunnen zeggen. Zie jij ook hoe de de weg vrij gemaakt wordt naar flow door eigenschap 1 tot en met 9? De sleutel bij dit alles is het vermogen je eigen aandacht (en daarmee de inhoud van je bewustzijn) te kunnen sturen. En dat vraagt oefening. Ik ben benieuwd: welke van de tien eigenschappen gaan jou natuurlijk goed af? En waar zie je nog ruimte voor verbetering? En waar zou jij graag hulp bij ontvangen? Ik hoor het graag en kijk uit naar je reactie.

Online training Ontwaak Genialiteit

Van deze tien eigenschappen is een online training gemaakt. Je leert jouw cliënt in tien coachtechnieken zijn/haar eigen genialiteit aan te boren. Klik hier om direct te beginnen.

Reacties