Ik ben alles waar ik naar streef al, volledig en in volle glorie.
Kirsten
17 december 2014 

Ik ben alles waar ik naar streef al, volledig en in volle glorie.

Mijn werkdag is klaar. Ik pak mijn ‘Bijbel’ erbij. Dat is al bijna 20 jaar ‘a Guide to the I Ching’ van Carol K. Anthony en sinds kort haar herziene uitgave ‘I Ching – the Oracle of the Cosmic Way’. Dit wonderlijke, eeuwenoude boek articuleert de wijsheid van ons Kosmisch Bewustzijn. Het gaat uit van de Kosmos als een systeem van harmonie dat iedereen bevoorrecht die denkt en handelt in harmonie met de Kosmos en reageert met tegenslag op iedereen die zich gedraagt in tegenstelling tot die harmonie. In dit boek staan 64 teksten die allemaal een bepaald principe van kosmische harmonie bespreken. Door middel van het gooien van muntjes word je gewezen op welke tekst aansluit bij je huidige situatie. De teksten zijn raadgevingen afkomstig uit dit veld van kosmisch bewustzijn, aangereikt door ‘the Sage’ oftewel de Wijze. The Sage is een soort vertaler tussen ons menselijk begrijpen en het woordeloze veld van oneindige potentie en harmonie, onze Bron.

Ik vroeg de I Ching om raad, hoe nu verder te gaan op mijn nieuw ingeslagen pad en dit is wat ik voor antwoord kreeg: 56. The Wanderer/ De Zwerver. Succes door ‘het kleine’. Ferm correct blijven brengt geluk voor de zwerver. De Wijze gebruikt het beeld van de zwerver om de persoon te beschrijven die zich op het pad begeeft van het bevrijden van en het tot wasdom brengen van zijn ware zelf. Hij is een zwerver omdat hij deze reis alleen moet maken, met niemand als tussenpersoon tussen hem en de Wijze, zijn leraar. Hij kijkt niet langer naar zijn familie of anderen voor autoriteit en maakt zijn eigen beslissingen, gebaseerd op zijn gezond verstand. (Met gezond verstand wordt in de I Ching bedoeld de informatie afkomstig van de innerlijke (inzicht door meditatie en flitsen van inzicht in gedachten) en uiterlijke zintuigen die we vervolgens vergelijken met onze innerlijke waarheid.) Deze reis heeft als doel om zijn uniciteit tot expressie te brengen en hiermee zijn bestemming te volbrengen. Dit gebeurt door zijn ervaring van Kosmische Waarheid. ‘Succes door middel van het kleine’ refereert aan het succes dat komt wanneer iemand de Wijze en zijn helpers laat meetellen in zijn leven. ‘Het kleine’ zijn de transformaties die plaats vinden op het niveau van het kwantumveld, op atomair niveau. De hulp en geschenken die hij ontvangt zijn o.a.: een relatie met een persoon die goed voor hem is, goede gezondheid, het werk dat hem vervuld en materiële rijkdom. Het is hem gegeven om er plezier van te hebben, om hem te voeden, te onderwijzen en hem te helpen zijn uniciteit tot uitdrukking te brengen. Wanneer hij zijn ego toestaat deze gaven toe te eigenen door zich eraan te hechten dan draait hij zich af van de kosmische eenheid en creert tegenslag. Dan verliest hij deze gaven.

De zwerver beschrijft de persoon die de bevrijding van zijn ware zelf op zich heeft genomen, te midden van een wereld die geregeerd wordt door het collectieve ego. Het kan zijn dat hij vervreemd raakt van de mensen om hem heen omdat zij dit proces niet begrijpen. Zijn innerlijke waarheid is zijn gids op dit pad. Hij is vrij om zijn kosmische bezittingen te ervaren als onderdeel van zijn leerproces. Onderdeel hiervan is de vrijheid om fouten te maken, fouten die komen van het niet begrijpen en daardoor niet respecteren van de Kosmische Principes die de Kosmos besturen. De Kosmos geeft hem alle hulp die nodig is om terug te keren op zijn pad, voordat de wanklanken te groot worden. Een wanklank of afwijking van de grotere harmonie voelt als een spanning die hem vertelt dat hij op zoek moet gaan naar de oorzaak ervan en zichzelf moet corrigeren. Alle afwijkingen en wanklanken komen voort uit onjuiste ideeën die worden verkondigd door het collectieve ego. Het is hun bedoeling om ons terug te lokken in haar manier van leven. Het corrigeren van wanklanken wanneer ze zich voordoen is de betekenis van ‘ferm correct blijven brengt geluk voor de zwerver’. Je ontvangt dit hexagram mogelijk om je te informeren over het verschil tussen het volgen van het pad van innerlijke wijsheid, dat nog nooit door een ander is betreden en het volgen van een pad dat is neergelegd door een ander, dat wordt belopen door velen.

Een andere reden om dit hexagram te ontvangen kan zijn om je erop te wijzen dat je je ware plaats in de Kosmos bent vergeten en een mensgerichte kijk op de kosmos hebt aangenomen. Dit betekent een gehechtheid aan uiterlijke omstandigheden door te denken dat de zichtbare wereld de enige graadmeter is in je leven. Iemand die zich overgeeft aan de bedreigingen van het collectieve ego en haar standaard gaat volgen verliest zijn innerlijke thuis. Dit kan ook gebeuren wanneer iemand zijn ware zelf offert aan beroemdheid, roem, materiële overwegingen of spirituele perfectie.

Dit hexagram maakt duidelijk dat hulp van de Kosmos altijd beschikbaar is, op elk moment. Het is voor niemand de bedoeling om onmogelijke lasten te dragen, noch is het bestemt dat iemands vooruitgang gestopt moet worden door onoverkomelijke belemmeringen.

Wanneer ik van mijn pad ga.

Ik weet hoe ik het wil en toch wijk ik soms af. Shit, denk ik dan: ik doe het weer. Of: ik doe het weer niet... :-( Zit ik weer op dat oude vertrouwde pad. Maar weet je? Ik geloof dat: ‘pad-hoppen’rules! - Ook al voelt het beroert. Juist door verkeerd af te slaan merk ik welke kant ik eigenlijk op wil. Wat resoneert met mijn ziel en wat niet.

Het overkwam mij gisteren toen ik aan het werk was aan de teksten van mijn website. Ineens viel het mij op dat ik alles wat ik opschreef een filter passeerde van marketingtrucs en zakelijk nut. Voordat ik het wist was ik in mijn computer op zoek naar een cursus van marketinggoeroe Laura Babeliowsky die ik ooit had gevolgd. En weet je wat er toen gebeurde? Toen crashte mijn computer. In een reflex vloekte ik g@v#r#&*!! En toen werd het stil. Ineens werd me duidelijk dat ik weer op mijn oude pad verder was gegaan. Op dit pad gebruik ik mijn uiterlijke omstandigheden als graadmeter, voel ik me bezorgd en gestresst, in mijn energie vernauwd en vermoeid. Ik ben op een kruispunt van paden beland. Ik keer naar binnen en maak contact met mijn Bron. Wat geloof ik over mezelf en over mijn weg? Ik voel en iets in mij gaat open.
Over de schrijver
Kirsten
A Hendriks van Laanen
Door

A Hendriks van Laanen

op 24 Jan 2015

Beste Kirsten, Knap hoe je het hebt geschreven en zoals je al aangeeft hoe vaak verlaat je eigen gedachtenpad? Voor mij kom je heel dicht bij neurofilosofie, Descartes lichaam en geest, Nietsche ,denken en niet achter de massa aanlopen. Hannah Arendt (banaliteit van het kwaad), zelf denken. Zo kan ik nog wel doorgaan.

Reactie plaatsen