Hoe veilig is jouw geest tegen onbewuste inprenting van onwaarheden?
08 september 2020 

Hoe veilig is jouw geest tegen onbewuste inprenting van onwaarheden?

Je vindt jezelf waarschijnlijk aardig verstandig en intelligent. Maar ben je ook veilig tegen onbewuste inprenting van onwaarheden? Als je lijkt op de meeste mensen is het antwoord: Nee en weten waarom dit is hoe dit werkt is nog nooit zo relevant geweest als nu.

Angst zorgt dat het onderbewuste de regie overneemt

Angst is een slechte- maar helaas onze grootste - raadgever. Wanneer we een stressvolle situatie waarnemen, die potentieel een bedreiging vormt, neemt het sympathisch zenuwstelsel het over. Je lichaam komt in de overleef-stand. Je kunt niet meer kritisch nadenken, alle energie gaat naar vechten, vluchten of bevriezen en het onderbewuste neemt het over. De sterke emoties veroorzaken een grote verandering in onze interne chemie. Wanneer jouw brein deze grote verandering constateert (in- of buiten onszelf) maakt het een plaatje van de ervaring. Dit plaatje noemen we een herinnering. Hoe sterker de emotie, hoe beter we een ervaring herinneren (Joe Dispenza Overstijg Jezelf.)

De blauwdruk die bepaalt hoe je door het leven navigeert

Onbewust gebeuren er onmiddellijk twee dingen, wanneer ons brein door sterke emoties zo'n plaatje maakt. Eén: onze geest plakt onmiddellijk betekenissen, overtuigingen en conclusies aan deze ervaring. Twee: we gebruiken dit soort sterke herinneringen vervolgens als referentiekader voor andere ervaringen die een soortgelijke emotie oproepen. Dat wil zeggen: we gaan generaliseren. Komen we terecht in een emotie die lijkt op deze herinnering? Dan geeft ons onderbewuste hier dezelfde betekenis aan, dezelfde overtuiging wordt getriggerd, dezelfde conclusie wordt getrokken en dezelfde beslissing genomen. Deze herinnering met bijbehorende overtuigingen wordt de blauwdruk (ander woord is routekaart) waarmee we door het leven navigeren.

Door een angstig verhaal te herhalen komt een reactiepatroon op de automatische piloot

Door hetzelfde angstige plaatje (inmiddels gekoppeld aan een betekenis, overtuiging en conclusie) steeds weer te herhalen wordt deze ervaring als het ware gebrandmerkt in ons brein. Deze herhaling kan door triggers in de buitenwereld komen (denk aan de krant, radio, tv, persconferenties, billboards etc.) of door interne triggers (je eigen gedachten). Door de constante herhaling gekoppeld aan de sterke emotie vormt zich een nieuw neuraal netwerk. Dit netwerk wordt keer op keer getriggerd wanneer we een soortgelijke emotie voelen. Zo ontstaat een reactiepatroon op de automatische piloot.

Een (collectieve) traumatische gebeurtenis maakt ons vastzitten in het verleden

Met andere woorden: wanneer we een (collectieve) traumatisch gebeurtenis ervaren zijn we geneigd om neurologisch gezien binnen het circuit van deze ervaring te blijven denken. En biochemisch gezien zijn we geneigd te voelen binnen de grenzen van de emoties van deze gebeurtenis. Zo komt het dat ons gehele staat van zijn (hoe we denken en wat we voelen) biologisch gezien vastgeklonken zit aan het verleden (Becoming Supernatural – Joe Dispenza. Pagina 3-4).

Waarom bewijs van het tegendeel niet doordringt

Omdat dit plaatsvindt in het onderbewuste kun je dit met je bewuste geest niet veranderen. Dat verklaart waarom nieuwe informatie, die het tegendeel van de onbewuste overtuigingen en betekenissen laten zien, niet doordringt. Ondanks dat iets logisch klinkt, kun je het niet voelen. Het beklijft niet en je blijft je voelen en gedragen in lijn met de onbewuste blauwdruk. Zo kan het dat mensen een leven lang vast zitten in een oud patroon dat ze niet dient. Maar zo kun je dus ook een hele groep mensen een lange tijd gevangen houden in een angst narratief.

Waarom we akkoord gaan met steeds verdergaande vrijheidsbeperkende maatregelen

Als je nu om je heen kijkt zie je dat precies dit proces momenteel plaatsvindt onder de wereldbevolking. Door de constante herhaling van een angstige boodschap wordt de overtuiging, dat we te maken hebben met een zeer dodelijk virus, en er maar één uitweg is, in ons onderbewuste gestanst. Dit angst narratief is inmiddels de onderbewuste blauwdruk die bij het gros van de mensen aan het stuur staat. Daardoor is het mogelijk dat zoveel mensen akkoord gaan met de steeds verdergaande vrijheidsbeperkende maatregelen en niet opstaan voor hun rechten. Dat verklaart hoe het mogelijk is dat we geen koerswijziging eisen, ondanks de cijfers, die aangeven dat het virus bij lange na niet zo dodelijk en gevaarlijk is als aanvankelijk werd gedacht.

In drie stappen een op angst gebaseerde onderbewuste blauwdruk losweken en vervangen

Dit alles geeft niet veel hoop zou je denken maar dat is onterecht. We kunnen namelijk wel degelijk dit soort giftige blauwdrukken losweken en vervangen. Dat gaat grofweg in drie stappen:
  1. Bewust worden. We moeten weten dat het zo werkt en doorhebben dat we op de automatische piloot, gebaseerd op een angstige ervaring uit het verleden, reageren. Het is goed om je te realiseren wat je niet meer wilt en te kijken wat je hiervoor in de plaats wilt.
  2. Afleren. Vervolgens moet je die oude cirkel in denken en voelen afleren. Dat betekent dat je de voeding van het oude patroon stopt. Dus ophouden met die emoties op te zoeken en die gedachten te herhalen.
  3. Aanleren. Neurologisch gezien kun je een netwerk niet verwijderen. Het zal altijd latent aanwezig blijven. Wat je wel kunt doen is een nieuw neuraal netwerk aanleggen. Dat wil zeggen: een nieuw patroon in denken en voelen creëren.

Persoonlijk leiderschap en de noodzaak wakker en volwassen te worden

Nog nooit eerder was persoonlijk leiderschap zo belangrijk. Vroeger was het misschien 'nice to have' inmiddels is het een 'must have'. Als onze vrijheid en het verwezenlijken van ons potentieel ons lief is dan moeten we zelf aan het stuur komen en weigeren ons door oud zeer of angst te laten regeren. Ik zie hier een zeer belangrijke rol weggelegd voor de meer dan 40.000 coaches in Nederland. We leren immers nergens hoe we onze eigen geest het beste kunnen besturen. Bovendien hebben we te maken met een gigantische tsunami aan angst-inprenting vanuit de overheid en media. Dit is dan ook een bijzondere tijd. Een tijd waarin we massaal worden uitgenodigd wakker en volwassen te worden als mensheid.

Uitnodiging voor coaches en mensen hierin willen begeleiden

In september 2021 start ik met een nieuwe groep de jaaropleiding voor coaches. De focus van deze opleiding is: expert worden in bewuste creatie en manifestatie door meesterschap te ontwikkelen over bewustzijn. Je leert tools en technieken om los te komen van onbewuste programmeringen en beperkende neurale netwerken los te weken en te vervangen. Je leert hoe bewustzijn gekoppeld is aan het kwantumveld en deze connectie te benutten zodat jouw clienten creëeren waar ze naar verlangen in plaats van waar ze bang voor zijn. Je leert succesvol veranderen en persoonlijk leiderschap in relatie tot onze neurologie, biochemie en energie zodat jouw clienten innerlijk vrij kunnen gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. In september is er weer plek voor een groepje van maximaal twaalf coaches om hier heel erg goed in te worden. Ben je nieuwsgierig? Neem dan contact met me op voor een informatief gesprek. xxx Kirsten  
Over de schrijver
Reactie plaatsen