De betekenis van The Great Reset
15 december 2020 

De betekenis van The Great Reset

De wereld is in rep en roer. In rap tempo worden vrijheden van burgers afgenomen onder het mom van 'het virus eronder krijgen'. Steeds meer mensen vragen zich af of dit nog over gezondheidszorg gaat. Wat speelt er eigenlijk? Wat is er aan de hand in de wereld en in Nederland? Wat betekent die 'Great Reset' waarover gesproken wordt, vanuit het oogpunt van de evolutie van bewustzijn? Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst en wat vraagt dit van ons?

Alles in het universum evolueert

Evolutie is een beweging van steeds verdere differentiatie, integratie en overstijging. Alles wordt steeds meer verfijnt, omvattend en krijgt daarmee steeds meer omvang en diepgang; meer bewustzijn. Het universum dijt uit en alles in het universum maakt diezelfde beweging. Dit principe werkt hierarchisch. Dat wil zeggen dat de hogere lagen de onderste lagen informeren en besturen. Denk maar aan de ontwikkeling van een kind. Eerst kan het alleen nog liggen. Vervolgens kan het zich omdraaien. Dan kan het kruipen en dan lopen. De lagere vaardigheden integreren en worden overstegen. Dit principe is op alles van toepassing.

We leven in een holarchie

Alles wat bestaat is gemaakt uit holons. Een holon is een geheel op zichzelf en onderdeel van een groter geheel. Kijk als voorbeeld naar een letter. Een letter is een geheel op zichzelf maar een onderdeel van iets groters: een woord. En dit woord is ook weer een geheel op zichzelf maar onderdeel van een groter geheel. Evolutie loopt soepel en voorspoedig als holons beide functies belichamen: ze zijn deel en doen waarvoor ze gekomen zijn en ze tegelijkertijd doen ze dat omdat ze in dienst staan van het grotere geheel. In een holarchie is alles met alles verbonden. Verandering in een deel zijn veranderingen in het geheel en vice versa. Dit is belangrijk omdat dit laat zien dat de uitspraak 'verander de wereld begin bij jezelf' dus ook echt ergens op slaat. Zo werkt verandering daadwerkelijk. Kwantumfysica laat dit zien.

De twee processen die evolutie in de weg staan

Er zijn twee processen die evolutie in de weg staan. Eén is wanneer een holon teveel 'geheel' is. Het neemt niet volledig zijn plek in: verwezenlijkt niet zijn potentieel. Een andere fout treedt op wanneer een holon teveel 'deel' is en vergeet dat het onderdeel is van een groter geheel. Het gaat als het ware voor zichzelf beginnen en doet dat wat ie doet niet meer voor 'the greater good of all'.

Globalisering en evolutie

Deze evolutie speelt zich af in alle deelgebieden van het leven. In onze eigen psyche en ziel en in de samenleving waarin we leven. Wat we momenteel zien is dat we bewegen naar een meer globale samenleving. De komst van het internet heeft hieraan groots bijgedragen. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Evolutie beweegt, zoals we net hebben gezien, richting steeds grotere omvatting en integratie. Dat is een natuurlijk gevolg van het feit dat alles evolueert.

De WHO is product van evolutie

Als we focussen op de samenleving dan zien we dat evolutie op dit gebied in grote lijnen als volgt is gegaan: we leefden eerst in stamverband, toen ontstonden kleine dorpjes, toen steden, toen keizerrijken, toen natiestaten, transnationale unies (EU bijvoorbeeld) en inmiddels zijn we aangekomen in een globale samenleving. Natiestaten bepalen momenteel niet langer hun eigen beleid. Het zijn de grootste, wereldwijd opererende, rijkste bedrijven en hun eigenaren die steeds meer gaan bepalen welke kant we op gaan. Dit verklaart waarom elk land hetzelfde taalgebruik hanteert als het gaat om Covid: de WHO bepaalt het gezondheidsbeleid van de meeste landen op aarde.

Wat als de elite 'holons' niet meer in dienst staan van het geheel

Op zichzelf is dit niet verkeerd. Problemen ontstaan wanneer een holon (wat zo'n globaal opererend bedrijf is) wat hij doet, niet meer doet in dienst van het grotere geheel, maar om zijn eigen macht te vergroten. Volgens professor Bob de Wit van de Nyenrode universiteit is dit wat de globale elite aan het doen is: meer controle over het volk om zo de macht en rijkdom van zichzelf te vergroten. Hier zie je dus dat een holon voor zichzelf gaat beginnen en niet meer in dienst staat van het grotere geheel. Dit brengt de evolutie van onze soort in gevaar.

De betekenis van de Great Reset

Aangezien het oude systeem niet meer in dienst staat van de evolutie, gaan we over naar een nieuwe vorm van bestuur en samenleven. De Great Reset is hiervoor de term die wordt gebruikt. Deze term betekent voor verschillende mensen verschillende dingen. Het kan een reset zijn waar de elite weer in dienst komt te staan van het volk of het wordt het tegenovergestelde. Dit soort overgangen gaan altijd gepaard met oproer en onrust, hetgeen je momenteel goed merkt. Daarbij zie je dat de elite probeert haar machtspositie te beschermen en uit te breiden. Ook dat is duidelijk zichtbaar. Het is nu aan ons als bevolking om heel bewust te zijn van wat er speelt en te kiezen welke kant we op willen. Bekijk hier de het interview met Bob de Wit. En als je benieuwd bent naar welke rol het virus heeft bij deze veranderingen, bekijk dan de documentaire Covid 19 - The System.

Het belang van persoonlijk leiderschap bij een Great Reset

Als we kijken naar ons individuele aandeel in al deze veranderingen dan is er twee dingen heel erg belangrijk. Allereerst moeten we leren zelf leiderschap te ontwikkelen over onze onderbewust gestuurde emoties en gedachten (patronen). Dit is belangrijk omdat inmiddels is aangetoond dat het menselijk bewustzijn scheppend is. Wat wij voelen, geloven en verwachten manifesteert zich als fysieke werkelijkheid. Daarom moeten we aan het stuur staan van deze mechanismen.

Meesterschap over de matrix

We worden allemaal bestuurd door onderbewuste patronen. Je zou kunnen zeggen dat we leven in een matrix die bepaalt hoe we ons voelen, wat we denken en wat de uitkomsten zijn in ons leven. Meesterschap over die matrix zorgt er niet alleen voor dat we ons persoonlijke leven bewust kunnen creëren. We creëren op die manier ook de nieuwe samenleving waar we zo naar verlangen.

Van hart naar hoofd

Ten tweede is het van het grootste belang dat je van je hoofd naar je hart beweegt. Ons hart is namelijk de grootste elektromagneet in ons lichaam. De emoties die we uitstralen bepalen wat we naar ons toe trekken. Als we hier goed in worden dan is dit niets anders dan een Great Reset, maar dan op het gebied van bewustzijn. En in een richting die we op willen namelijk op weg naar meer vrijheid, verbondenheid, eerlijke verdeling en overvloed voor iedereen en niet voor maar 1% van de bevolking.

De belangrijke rol van coaches hierin

Omdat we nog nergens leren hoe meesterschap ontwikkelen over ons bewustzijn, zijn het coaches die hierin een belangrijke rol hebben. Coaches zijn experts in zelfactualisatie en transformatie en hebben de know how en tools om mensen te begeleiden hierin. Om coaches te helpen echt expert te worden in persoonlijke leiderschap en bewuste manifestatie start ik in januari met een jaartraining voor coaches. Bekijk de opleiding hier. Er staat ons dus nogal wat te wachten lieve mensen. We staan op een kruispunt en het is aan ons welke kant we op gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we het in ons hebben om deze grote verandering succesvol te laten verlopen maar dan is het wel nodig dat je weet wat er speelt en je gaat doen waarvoor je gekomen bent. Alle goeds. Kirsten    
Over de schrijver
Herman
Door

Herman

op 16 Jan 2021

In uw blogartikel schrijft u: "Het universum dijt uit en alles in het universum maakt diezelfde beweging." Dit is onjuist zo Albert Einstein op deze uitspraak is terug gekomen. Het universum is gelijk een ademhaling zo het universum uitdijt en weer krimpt. Het is; "Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten". Maar ook wij komen en gaan zo ook sterren en universa komen en gaan. Liefde openbaard en onthult, zo wat je de ander aandoet je de Vader hebt aangedaan. Dit speelt zich af in de oneindige leegte van Zijn Schepping. Hartelijke Licht-groet,

Reactie plaatsen