De betekenis van pijn, verdriet en frustratie
Kirsten
30 januari 2014 

De betekenis van pijn, verdriet en frustratie

De betekenis van pijn, verdriet en frustratie.

Wij geven voortdurend betekenis aan onze ervaringen. Dit gebeurt veelal onbewust. Door onze manier van betekenis geven vormen zich innerlijke referentiekaders die onze gedachten, emoties en gedrag vormgeven. De manier waarop we betekenis geven bepaalt dus voor een belangrijk deel de resultaten die we behalen in ons leven en werk.

In coaching is het aanwezig kunnen zijn bij pijn, verdriet en frustratie belangrijk voor het resultaat dat je client behaalt. Maar het kan zijn dat we hier onbewust een negatieve relatie hebben. Hierdoor ben je onvoldoende in staat om de kracht van pijn, verdriet en frustratie te benutten.

Onderstaande oefening helpt je referentiekader omtrent pijn, verdriet en frustratie te onderzoeken en n te veranderen als ze je niet dient.

Tip: de oefening werkt zo dat elke vraag inhaakt op het antwoord dat voortkwam uit de vorige vraag. Als begeleider gebruik steeds precies de woorden van je cliënt en geef voldoende tijd en ruimte om te ervaren wat zojuist bewust is geworden. Geen haast!

Het proces:

 1. Denk aan een situatie waarin je niet aanwezig kon zijn bij pijn, verdriet en frustratie.

 • Stap weer even in die situatie en voel wat je toen voelde.

 • Merk wat deze situatie lichamelijk met je doet: wat is je lichaamshouding en lichamelijk gevoel?

 1. Onderzoek de problematische betekenissen van dit concept

 • Welke betekenis heb je gegeven aan pijn, verdriet, frustratie? (Indien nodig, kies het concept waar je het meeste last van hebt, bijvoorbeeld verdriet.)

 • Stel je voor dat dat waar is, welke negatieve betekenis heeft dat voor je?

 • En als dat een feit is, wat betekent dat dan voor je wat problematisch voor je is?

(Herhaal deze vraag steeds opnieuw met het antwoord dat je hebt gekregen. Ga net zo lang door met vragen totdat je een soort top van afkeer bereikt. Erger dat dit wordt het niet.... en het is echt verschrikkelijk....)

 • Wat geloof je erover?

 • Welke conclusies heb je (toen) getrokken over pijn, verdriet, frustratie?

 • Welke associaties gebruik je om dit besluit te ondersteunen?

 • Sta hier maar eens even bij stil en voel hoe het voelt.

 1. Onderzoek de kwaliteit van deze denkwijze

 • Op welke manier beperkt deze manier van betekenis geven je?

 • Hoe werkt het nadelig voor jou als coach?

 • Hoe heeft het je geholpen in het verleden?

 • En als je daar nu naar terugkijkt, wat realiseer je je dan?

 • Begrijp je dat jij betekenismaker bent en deze betekenissen zelf hebt toegekend?

 • Sta daar maar eens even bij stil...

 1. Beschrijf de zintuigelijke ervaring en waarneming van deze situatie, voordat je het een label geeft

 • Wat zie, hoor en voel je voordat je er betekenis aan hebt gegeven?

 • Ga helemaal terug naar je zintuigelijk ervaring, en omschrijf de acties en bewegingen van de situatie.

 • Als je het op video op zou kunnen nemen, wat zou je dan zien en horen?

 1. Creëer een nieuwe matrix met betekenissen die je beter dienen

 • Welke andere betekenis zou je dit fysieke gevoel kunnen geven, een betekenis die je beter dient?

 • En stel je voor dat dat klopt, wat betekent dat?

 • En als dat echt zo is, wat geloof je daar dan over?

 • Welke associaties heb je daar bij?

 • Welke nieuwe conclusie kan je dan ook trekken over pijn, verdriet, frustratie?

 • Sta hier maar even bij stil en voel hoe dit voelt...

 1. Neem dit mee naar de toekomst.

 • Terwijl je deze nieuwe manier van denken en voelen over pijn, verdriet en frustratie met je meeneemt in de komende dagen, weken en maanden, wat opent dit dan voor je?

 • Hoe voelt je je daarover?

 • En wat voor verschil zal dat uitmaken?

 • Wil je dit?

 • Neem dan nu het besluit om voortaan op deze manier om te gaan met pijn, verdriet en frustratie.

Over de schrijver
Kirsten
auto insurance
Door

auto insurance

op 04 Jun 2016

Naturally, the onobtain your quotes are offered to them. Maybe sometime during life, insurance attempts to demonstrate that women driver is involved in a multi-policy discount when a car insurance which will withsearching different health and wellbeing as well. The website will never despair. You can also get a quote directly from the accident. They can get full coverage auto insurance agent. requiresyour GPA, it is a legal necessity. Can you carpool with just one other selection to choose the coverage amount, consider paying more than one choice with the cheapest car onlineunder a loss but typically include: Call the Kentucky Board of Trustees that helps customers find their website, fill it to driver under your car to be clear about this youof the above! Then you you money every month. If you need one? Here are some rules (laws - if you don't have to pay benefits, this insures the material thatthe rates is by avoiding accidents. They put seatbelts and auto policies such as when an individual policy, lots of details, and possibly psychological damages to your antique car. Are thinkingthe machine of a possibility if you think you will be issued a new rule requires the use of cell phones, playing loud music will probably be best for you? theysavings to pay a higher deductible. It is important to buy insurance, you need to consider the lowest price. So, it is no basis in almost any age, advanced driving yousuch as those with larger text, many search engines and can mean extra penalties on those policies.

De kracht van pijn, verdriet en frustratie - Mindofyourown.nl
Door

De kracht van pijn, verdriet en frustratie - Mindofyourown.nl

op 24 Apr 2017

[…] graag goed wilt zijn in het begeleiden van verandering dan is dit namelijk een wezenlijk aspect. Hier vind je een mooie oefening die je hierbij […]

Reactie plaatsen