Daadkracht in 5 stappen: Just do it!

Daadkracht in 5 stappen: Just do it! Hoe we onze inspiratie en goede ideeën daadwerkelijk om kunnen zetten in actie Onze kracht en persoonlijke meesterschap, op welk terrein dan ook, is afhankelijk van ons gedrag. Al onze kennis en wijsheid wordt pas effectief als we ernaar gaan handelen. Wat we weten moeten we praktisch toe […]

Vragen die Inzicht geven

Krachtige vragen die inzicht geven Inzicht is één van de 8 ingrediënten voor succesvolle verandering. Je kunt op vele manieren inzicht faciliteren. Je kunt bijvoorbeeld de context uitvragen door te onderzoeken waneer iets is ontstaan, van wie iemand iets heeft geleerd en hoe het systeem dit in stand houdt. NLP en Neuro-Semantiek focussen zich meer […]

Succesvol veranderen

Succesvol veranderen Wat is het geheim van succesvolle verandering? Waarom slagen sommige mensen er in te veranderen en anderen niet? Met deze vragen in hun achterhoofd zijn cognitief psycholoog Michael Hall en expert coach Michelle Duval begonnen aan een onderzoek naar mensen die succesvol een verandering hebben doorgevoerd in hun leven. Naast literatuur studie heeft […]

Vragen die motiveren deel II: iets willen bereiken

Als coaching ergens over gaat is het succesvolle verandering mogelijk maken. En hier is veel vraag naar! Maslow wist het al: mensen hebben een sterke drive om hun passie en talenten te realiseren.  Als coach faciliteer je dit verlangen naar ontwikkeling. Hoe kan je deze rol zo goed mogelijk vervullen? Een belangrijk ingrediënt is de […]

Vragen die Motiveren deel I: iets willen vermijden

Verandering vinden we vaak vervelend en moeilijk. En toch willen we het ook graag. Mensen hebben immers een aangeboren neiging zichzelf te willen ontplooien. Als coach faciliteer je dit verlangen naar ontwikkeling en persoonlijke groei. En deze rol wil je zo goed mogelijk vervullen toch? In dit artikel vind je een set vragen die je […]

Vragen die een Beslissing faciliteren

Een beslissing nemen is een voorwaarde om succesvol te kunnen veranderen. Hieronder een mooi rijtje vragen om het nemen van een beslissing te kunnen faciliteren.   ‘Beslissing vragen’ Als je jezelf dit allemaal hoort zeggen, wat realiseer je je dan? Wat ga je besluiten? Wat besluit je hierover? Ben je man/vrouw genoeg om hierover een […]

Vragen die Inzicht geven

Inzicht in onze patronen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen veranderen. Inzicht op inhoudelijk niveau is weten wie, wat, wanneer heeft gedaan en waarom. Als coach kan je je kracht vergroten als je inzicht op structuur niveau kunt faciliteren. Dat wil zeggen: wat zijn de ingrediënten van iemands strategie?

Vragen die Motiveren Deel II: iets willen bereiken

Motivatie is de energie om in beweging te komen, om te veranderen. Mensen motiveren zichzelf op 2 manieren:

Structuur versus inhoud

5 tips om niet verstrikt te raken in de inhoud tijdens coaching Effectief coachen is moeilijk omdat we zo gemakkelijk verstrikt kunnen raken in de inhoud van wat onze cliënten vertellen. Voorbeelden hiervan zijn:

Kritische vragen omtrent kwaliteit van coaches

Ga jij op de kast als jouw kwaliteit ter discussie wordt gesteld of sta je open voor feedback en zelfreflectie? Het thema ‘kwaliteit’ is in. Consumenten worden steeds kritischer en mondiger en verlangen kwaliteit. Ook (grote) bedrijven leggen de focus op kwaliteit om zich te onderscheiden van hun concurrenten (blijkt uit een onderzoek van Berenschot […]